För privatpersoner

Statusbesiktning

Jan Ullberg, Byggingenjör SBR

Begreppet Statusbesiktning omfattar besiktningar vid flera olika typer av situationer, men själva statusbesiktningen handlar alltid om att undersöka vilken status en byggnad befinner sig i just nu.

Det kan vara när en hyresfastighet ska ombildas till bostadsrätter; då behövs en besiktning som underlag till budget. Kanske har du upptäckt en skada i ditt badrum, eller så har du köpt ett gammalt hus och vill med en besiktning som grund ta fram en renoveringsplan.

Det kan också vara en besiktning som görs i samband med att det uppstått en tvist mellan utförare och byggherre, eller om man upptäckt ett byggfel.

Ska du bygga, köpa eller sälja hus? Då kan du anlita mig som kontrollansvarig eller för att göra entreprenadbesiktning och överlåtelsebesiktning. Min breda erfarenhet och ständigt aktuella kunskap är din garanti i dessa olika uppdrag. Jag hjälper dig att fatta bättre beslut.

Jan Ullberg, byggingenjör SBR