För företag

Statusbesiktning

Jan Ullberg, Byggingenjör SBR

Under rubriken Statusbesiktning ryms besiktningar vid flera olika typer av situationer, men själva statusbesiktningen handlar alltid om att undersöka vilken status en byggnad befinner sig i just nu.

Det kan vara när en hyresfastighet ska ombildas till bostadsrätter; då behövs en besiktning som underlag till budget. Kanske upptäcks en skada i badrum, eller så har du köpt en gammal fastighet och vill med en besiktning som grund ta fram en renoveringsplan.

Det kan också vara en besiktning som görs i samband med att det uppstått en tvist mellan utförare och byggherre, eller om man upptäckt ett byggfel.

Jag har juridisk kompetens och vana av att medverka som sakkunnig vid tvister och kan på så sätt vara ert juridiska ombudet behjälplig.

Gör Rätt Från Början

Som byggherre eller byggentreprenör vet du hur mycket tid och pengar som kan gå åt när man ska rätta till fel i efterhand. Det kan handla om missförstånd, olika tolkningar, okunskap eller slarv. Det smidigaste och mest ekonomiska är att göra rätt från början.

Med min snart 30-åriga erfarenhet från byggbranschen vet jag hur det är lätt att göra fel, var det kan bli fel och hur man ska göra för att undvika det. Tillsammans med er kan jag hjälpa till att upprätta och jobba med olika planer för att säkerställa att så mycket som möjligt blir rätt från början:

  • Arbetsmiljöplaner
  • Kvalitetssystem med kontrollplaner
  • Egenkontrollplan och Egenkontroller
  • Hjälp att dokumentera och följa upp arbetet

Jag kan helt enkelt hjälpa till att kvalitetssäkra ert byggprojekt!