Om byggingenjör Jan Ullberg

1988 Ingenjörsexamen

1988–1990 BPA

1990–94 platschef, privatägt byggföretag

1994–2007 byggentreprenör, eget företag – ByggConstruct, 54 anställda 2007

2007–8 jobbade på Region Gotland, Ledningskontoret, IT-projekt.

2008–2011 produktionschef/vd Bingers Mekan och Translast.

2011 till idag, egen företagare, byggkonsult.

Ullberg Byggbesiktning och Kontroll startades 2011, men jag har i princip jobbat med besiktningar sedan 1990 då jag jobbade i ett byggbolag som sysslade mycket med skadehantering på uppdrag av försäkringsbolag.

Idag är jag ett välkänt namn bland byggare på min lokala marknad Gotland, men i och med att jag är medlem i SBR – Svenska Byggingenjörers Riksförbund och ingår i deras expertgrupper för entreprenadbesiktning, kontrollansvarig och överlåtelsebesiktning har jag ett kunnigt nätverk som sträcker sig över hela landet. I mitt jobb ingår att ständigt lära mig nya saker. Sedan 2015 är jag ordförande i Överlåtelsebesiktningsgruppen och håller i utbildningar för SBR.

Att kunna se och förklara. I mitt jobb behöver man både kunna visualisera idéer och befintliga konstruktioner. Första gången jag kommer till ett hus börjar min hjärna bygga ett pussel av hur konstruktionen sitter ihop, både det som syns och det som finns inuti väggarna. I nästa steg måste jag vara pedagogisk för att kunna förklara hur ett problem uppkommit så att uppdragsgivaren förstår.

Det började med att morfar lät mig vara med och bygga

Min morfar var byggmästare, min pappa elektriker och min morbror är byggnadsingenjör. Morfar hade också Österby brädgård. Särskilt morfar lärde mig mycket. När jag var 6–7 år var jag med när han renoverade stugor. Jag fick spika spontat golv, fast inte hela vägen, för då kunde det gå sönder – morfar gick efter och slog de sista slagen. I och med att jag var liten fick jag krypa upp i trånga vindsutrymmen och isolera. Han lärde mig att gera profilerade golvsocklar och en massa små knep som jag har nytta av än idag.

Så jag fick tidigt lära mig att det var kul att bygga. Jag tycker om att det är kreativt, att jag kan utveckla en idé till ett bestående resultat. Från tanke till handling. Det känns bra att kunna åka förbi det som jag har varit med och byggt och se att det står kvar.

Från hus byggda på 1100-talet till nutida

Det som driver mig är inte just att hitta fel, utan att kunna ge rätt förutsättningar. Att jag kan förklara läget så att ingen känner sig lurad. Att den information jag ger blir ett avstamp till att en byggnad blir ännu bättre.

Det blir extra roligt när jag kan förmedla något mer utöver uppdraget, när kunden får mer kunskap om ett hus. Det kan jag göra därför att jag varit inne i tusentals hus – allt från stora industrifastigheter till små lägenheter, villor och fritidshus. Jag har renoverat 10–12 byggnader inklusive någon lägenhet, vilket gör att jag fått en gedigen kunskap och erfarenhet av hur allt fungerar och hänger ihop.

På Gotland finns hus byggda på 1100-talet, hus byggda idag och allt däremellan. Det ger en oerhörd komplexitet och bredd i de fel och brister som kan uppstå.

Tretton år som byggentreprenör

I princip började jag jobba med byggbesiktningar redan 1990, ute på plats i produktion. 1994 startade jag ByggConstruct i Uppsala. Försäkringsbolagen började allt oftare lägga ut besiktningar till andra företag, istället för att skicka ut egna besiktningsmän. Då lämnade vi en skaderapport och kunde sedan också åtgärda. Som byggentreprenör var jag förstås dessutom med när våra byggen besiktades, då fick jag uppleva byggbesiktningar från andra hållet.

I och med att jag ansvarat för totala byggprojekt är jag van att jobba tillsammans med andra specialister inom ex el eller vvs. Jag kan lite om mycket och ser hur man kan samordna olika delar för att det ska fungera. Eftersom jag renoverat och reparerat så många gamla hus har jag sammantaget skaffat mig en bred kompetens vad gäller att jobba med både gamla och nya hus.