För privatpersoner

Kontrollansvarig för dig som ska bygga om, bygga till eller bygga nytt

Jan Ullberg, Byggingenjör SBR

Plan- och Bygglagen, PBL, kräver att varje byggprojekt har en kontrollansvarig. I den rollen ser jag till att byggnationen är i enlighet med bygglovet och att rådande lagar och regler följs.

Jag ser till att tillsyn och kontroll genomförs på ett rätt och riktigt sätt, samt att all dokumentation blir korrekt. Tillsammans med dig, byggherren, ser jag till att du får ut bästa möjliga av din investering. Min kunskap hjälper dig till en tryggare framtid.

Den kontrollansvarige måste vara certifierad och ha en självständig ställning, därför får en kontrollansvarig inte vara nära släkt med den som utför byggnationen eller arbeta på samma företag.

Jag är certifierad som kontrollansvarig enligt Plan- och bygglagen.

Ska du bygga, köpa eller sälja hus? Då kan du anlita mig som kontrollansvarig eller för att göra entreprenadbesiktning och överlåtelsebesiktning. Min breda erfarenhet och ständigt aktuella kunskap är din garanti i dessa olika uppdrag. Jag hjälper dig att fatta bättre beslut.

Jan Ullberg, byggingenjör SBR