För företag

Kontrollansvar

Jan Ullberg, Byggingenjör SBR

Plan- och Bygglagen, PBL, kräver att varje byggprojekt har en kontrollansvarig. I den rollen ser jag till att byggnationen är i enlighet med bygglovet och att rådande lagar och regler följs.

Jag ser till att tillsyn och kontroll genomförs på ett rätt och riktigt sätt, samt att all dokumentation blir korrekt. Tillsammans med dig, byggherren, ser jag till att du får ut bästa möjliga av din investering. Min kunskap hjälper dig till en tryggare framtid.

Den kontrollansvarige måste vara certifierad och ha en självständig ställning, därför får en kontrollansvarig inte vara nära släkt med den som utför byggnationen eller arbeta på samma företag.

Jag är certifierad som kontrollansvarig enligt Plan- och bygglagen.

Gör Rätt Från Början

Som byggherre eller byggentreprenör vet du hur mycket tid och pengar som kan gå åt när man ska rätta till fel i efterhand. Det kan handla om missförstånd, olika tolkningar, okunskap eller slarv. Det smidigaste och mest ekonomiska är att göra rätt från början.

Med min snart 30-åriga erfarenhet från byggbranschen vet jag hur det är lätt att göra fel, var det kan bli fel och hur man ska göra för att undvika det. Tillsammans med er kan jag hjälpa till att upprätta och jobba med olika planer för att säkerställa att så mycket som möjligt blir rätt från början:

  • Arbetsmiljöplaner
  • Kvalitetssystem med kontrollplaner
  • Egenkontrollplan och Egenkontroller
  • Hjälp att dokumentera och följa upp arbetet

Jag kan helt enkelt hjälpa till att kvalitetssäkra ert byggprojekt!