För företag

Entreprenadbesiktning

Jan Ullberg, Byggingenjör SBR

Mitt uppdrag är att se till att beställaren får det som de upphandlat enligt kontraktet. Har entreprenören levererat vad som upphandlats och till avtalad kvalitet? Här handlar det både om att titta på ritningar och beskrivningar och kontrollera hur resultatet överensstämmer med dessa, likväl som ren entreprenadjuridik; vad står i kontraktet och hur ska det tolkas?

Gör Rätt Från Början

Som byggherre eller byggentreprenör vet du hur mycket tid och pengar som kan gå åt när man ska rätta till fel i efterhand. Det kan handla om missförstånd, olika tolkningar, okunskap eller slarv. Det smidigaste och mest ekonomiska är att göra rätt från början.

Med min snart 30-åriga erfarenhet från byggbranschen vet jag hur det är lätt att göra fel, var det kan bli fel och hur man ska göra för att undvika det. Tillsammans med er kan jag hjälpa till att upprätta och jobba med olika planer för att säkerställa att så mycket som möjligt blir rätt från början:

  • Arbetsmiljöplaner
  • Kvalitetssystem med kontrollplaner
  • Egenkontrollplan och Egenkontroller
  • Hjälp att dokumentera och följa upp arbetet

Jag kan helt enkelt hjälpa till att kvalitetssäkra ert byggprojekt!