För företag

Statusbesiktning

Jan Ullberg, Byggingenjör SBR

Under rubriken Statusbesiktning ryms besiktningar vid flera olika typer av situationer, men själva statusbesiktningen handlar alltid om att undersöka vilken status en byggnad befinner sig i just nu.

Det kan vara när en hyresfastighet ska ombildas till bostadsrätter; då behövs en besiktning som underlag till budget. Kanske upptäcks en skada i badrum, eller så har du köpt en gammal fastighet och vill med en besiktning som grund ta fram en renoveringsplan.

Det kan också vara en besiktning som görs i samband med att det uppstått en tvist mellan utförare och byggherre, eller om man upptäckt ett byggfel.

Jag har juridisk kompetens och vana av att medverka som sakkunnig vid tvister och kan på så sätt vara ert juridiska ombudet behjälplig.