För företag

Entreprenadbesiktning

Jan Ullberg, Byggingenjör SBR

Mitt uppdrag är att se till att beställaren får det som de upphandlat enligt kontraktet. Har entreprenören levererat vad som upphandlats och till avtalad kvalitet? Här handlar det både om att titta på ritningar och beskrivningar och kontrollera hur resultatet överensstämmer med dessa, likväl som ren entreprenadjuridik; vad står i kontraktet och hur ska det tolkas?